Přeskočit navigaci

Tlumočení angličtina

Pokud potřebujete tlumočení do a z angličtiny na konferenci, obchodní jednání apod., neváhejte a kontaktujte nás.

Více informací ohledně ceny tlumočnických služeb najdete zde: ceny tlumočení do angličtiny

Tlumočení angličtiny nejenom na zemi

Je víc než zřejmé, že tlumočení angličtiny je nutné ve všech oblastech lidské činnosti. Jednou z nich, byť nepň1iš častou, je školení pilotů, kdy tlumočník je mezičlánkem mezi instruktorem a školeným pilotem.

Měl jsem to potěšení, že během uplynulých dvou let jsem mohl strávit více než sto hodin v "létající kabině" během zkušebních letů

 Školeni začíná pochopitelně na zemi, v dílnách a hangárech. Díky tomu i překladatel angličtiny pozná letadlo téměř do šroubku, a to nejenom z hlediska terminologického. Požadavky na tlumočníka angličtiny ve vzduchu jsou však mnohem přísnější než při normálním kabinovém tlumočení anglického jazyka. Jediné jeho selhání při nácviku kritických situací může vést k havárii. Jaké jsou to situace? Vysazení jednoho či všech motorů, požár, pádová rychlost, nevysunutí podvozku, přerušený start a přistání, selhání hydraulického systému a řada dalších. Navíc si překladatel z angličtiny musí osvojit alespoň základy letecké angličtiny, a to bez ohledu na to, do jakého jazyka tlumočí školenému pilotovi. Pro potřebu vás kolegů, kteří by se v budoucnu s touto problematikou mohli setkat, uvádím alespoň několik výrazů které jsou v tomto případě nezbytné, nejsou však obvykle uvedeny v žádném slovníku. Nutným základem je znalost hláskovací abecedy pro mezinárodní letecký provoz ICAO (The ICAO Spelling Alphabet). Jinak jde o pojmy, které by za běžných okolností dávaly zcela jiný smysl, respektive jsou v normální terminologii zcela neznámé: overshoot - vzlet po neúspěšném pokusu o přistání taking-go - průlet s přistáním take-off - start letadla a nyní zkratky: IFR - let podle přístrojů instrument flight rules.
ILS - systém přistání dle přístrojů, instrument landing system PAR - přesný přibližovací radar precision approach radar. VFR - let s viditelností země visual flight rules
VOR - všesměrový radiomaják pracující v pásmu metrových vln very-high-frequency¬omnidirectional radio rang
A závěrem jedna pikantnost:
AIDS neni pouze nemocí, ale rovněž:
AIDS - Integrovaný systém sledování stavu letadel aircaft integrated data system

                                      Překlady do angličtiny


Doufám, že můj příspěvek najde odezvu v řadách tlumočníků a překladatelů, kteří se touto problematikou alespoň okrajově zabývají. Vlastním řadu odborných publikací a slovníků v této oblasti a jsem připraven ke spolupráci. Překlady do angličtiny