Přeskočit navigaci

Překlad z češtiny do angličtiny

Překládání z češtiny do angličtiny může být trápením. A často jím je, zvláště v těch počátečních letech. Ale může být i radost. Zvláště, když to člověk dělá rád, má na to čas, přesně ví oč jde, a dovede využít možností, které angličtina nabízí. 

Odborná angličtina je založena na stejných základech jako angličtina běžného života, obsahuje však určitá specifika, jimž se ve školách či jazykových kurzech nevěnuje dostatečná pozornost.

Překlad z  angličtiny do češtiny

 Bohužel to u nás dlouho platilo i pro vydávání specializovaných příruček, které by překladatelům do angličtiny pomohly překlenout mezeru existující mezi tím, co jim často nabízí v oblasti lingvistiky škola či konvenční učebnice, a tím, co potřebují k uspokojivému vyjadřování v angličtině.

Překlady angličtiny

Podívejte se na naší nabídku překladů na ceníkovou stránku nebo shlédněte několik referencí a poptejte nezávaznou kalkulaci ceny překladu.