Přeskočit navigaci

Tlumočení angličtina

Pokud potřebujete tlumočení do a z angličtiny na konferenci, obchodní jednání apod., neváhejte a kontaktujte nás.

Zajistíme pro Vás tlumočníka angličtiny, který za Vámi přijede na určené místo.

Spolupracujeme s mnoha osvědčenými soudními i nesoudními tlumočníky.

Cena za tlumočení se pohybuje od 4 000 Kč/den a 600 Kč/h.

Minimální účtovací jednotka jsou 4 hodiny.

Přesnou cenu dohodneme na základě Vaší poptávky, kterou prosím zašlete na náš e-mail, nebo zavolejte a domluvíme se telefonicky.

Více informací ohledně ceny tlumočnických služeb najdete zde: ceny tlumočení do angličtiny

Zajišťujeme tlumočení z/do angličtiny na akce typu:

  • Obchodní jednání
  • Tlumočení na úřadu
  • Tlumočení u soudu
  • Tlumočení na školení
  • Tlumočení u příležitosti svatby
  • Konferenční tlumočení
  • Vernisáže a výstavy
  • Veletržní tlumočení
  • a jiné

Konsekutivní tlumočení angličtiny

Nabízíme konsekutivní tlumočení z anglického i do anglického jazyka. Konsekutivní činnost tlumočníka spočívá v překládání vyslovených vět v momentě, kdy řečník domluví. V praxi se tedy překládají třeba 2 až 3 věty najednou. Konsekutivní tlumočení angličtiny můžete využít na cizojazyčných jednáních a schůzkách. Jde o formu individuálního tlumočení, které se často využívá také v obchodní nebo právní praxi. Jestliže máte zájem o konsekutivní tlumočení angličtiny, kontaktujte nás, naši zkušení překladatelé, jsou vám k dispozici. Toto tlumočení zajišťují pouze profesionální překladatelé angličtiny a rodilí mluvčí. Důležitá je zde i znalost tlumočnického zápisu.

Simultánní tlumočení angličtiny

Rádi byste využili našich služeb z oblasti tlumočení při přednáškách, konferencích nebo skupinových mítincích? Pak si zvolte simultánní tlumočení angličtiny. Simultánní překlad probíhá současně s řečněním v druhém jazyce. Tlumočník je buď ve speciálně kabině a překlad se dostává k posluchači pomocí sluchátek nebo je vedle a překládá šeptem přímo do ucha. Simultánní tlumočení angličtiny je vyhledávané všemi, kteří anglickému jazyku nerozumí a přesto se musí účastnit skupinových akcí vedených v angličtině. Je zapotřebí kvalitní tlumočník, který bude schopen věty odvodit, zestručnit a zároveň rychle reagovat na přednesená slova. Takové simultánní tlumočení angličtiny – na profesionální úrovni vám jsme schopni nabídnout v rámci našich služeb.

Tlumočení angličtiny nejenom na zemi

Je víc než zřejmé, že tlumočení angličtiny je nutné ve všech oblastech lidské činnosti. Jednou z nich, byť nepň1iš častou, je školení pilotů, kdy tlumočník je mezičlánkem mezi instruktorem a školeným pilotem.

Měl jsem to potěšení, že během uplynulých dvou let jsem mohl strávit více než sto hodin v "létající kabině" během zkušebních letů

 Školeni začíná pochopitelně na zemi, v dílnách a hangárech. Díky tomu i překladatel angličtiny pozná letadlo téměř do šroubku, a to nejenom z hlediska terminologického. Požadavky na tlumočníka angličtiny ve vzduchu jsou však mnohem přísnější než při normálním kabinovém tlumočení anglického jazyka. Jediné jeho selhání při nácviku kritických situací může vést k havárii. Jaké jsou to situace? Vysazení jednoho či všech motorů, požár, pádová rychlost, nevysunutí podvozku, přerušený start a přistání, selhání hydraulického systému a řada dalších. Navíc si překladatel z angličtiny musí osvojit alespoň základy letecké angličtiny, a to bez ohledu na to, do jakého jazyka tlumočí školenému pilotovi. Pro potřebu vás kolegů, kteří by se v budoucnu s touto problematikou mohli setkat, uvádím alespoň několik výrazů které jsou v tomto případě nezbytné, nejsou však obvykle uvedeny v žádném slovníku. Nutným základem je znalost hláskovací abecedy pro mezinárodní letecký provoz ICAO (The ICAO Spelling Alphabet). Jinak jde o pojmy, které by za běžných okolností dávaly zcela jiný smysl, respektive jsou v normální terminologii zcela neznámé: overshoot - vzlet po neúspěšném pokusu o přistání taking-go - průlet s přistáním take-off - start letadla a nyní zkratky: IFR - let podle přístrojů instrument flight rules.
ILS - systém přistání dle přístrojů, instrument landing system PAR - přesný přibližovací radar precision approach radar. VFR - let s viditelností země visual flight rules
VOR - všesměrový radiomaják pracující v pásmu metrových vln very-high-frequency¬omnidirectional radio rang
A závěrem jedna pikantnost:
AIDS neni pouze nemocí, ale rovněž:
AIDS - Integrovaný systém sledování stavu letadel aircaft integrated data system
Doufám, že můj příspěvek najde odezvu v řadách tlumočníků a překladatelů, kteří se touto problematikou alespoň okrajově zabývají. Vlastním řadu odborných publikací a slovníků v této oblasti a jsem připraven ke spolupráci. Překlady do angličtiny - https://www.prekladysro.cz/anglictina